Valors

Visió

Volem ser la companyia de SEARCH & SELECTION més respectada i admirada del mercat.

Honestedat

Per a nosaltres l'honestedat és un valor essencial a aplicar en tot moment en les nostres relacions interpersonals, tant amb els nostres clients com amb els nostres candidats, amb l'objectiu d'establir relacions duradores basades en la transparència, sinceritat, confiança i respecte mutu.

Integritat

Apliquem la integritat en totes les nostres relacions amb clients i candidats, actuant sempre sota conductes basades en la rectitud i l'honradesa en el nostre comportament i en el compliment del nostre compromís. Ser íntegre és ser fiable.

Servei

Volem ser un veritable soci per a clients i candidats i treballem amb plena mentalitat i vocació de servei en totes les intervencions, perquè buscar la màxima satisfacció dels nostres clients i candidats, forma part del nostre ADN.

Confiança

Sabem que les relacions basades en la confiança mútua són més sòlides, pròsperes i duradores. Per això, generem i transmetem confiança en cadascuna de les nostres accions.

Excel·lència

La nostra metodologia, basada en la singularitat de cada procés té cura al màxim dels detalls, buscant l'excel·lència a través del nostre “mètode artesanal”, que cobreix les necessitats dels nostres clients amb precisió, eficàcia, i professionalitat.

"Som el que fem de forma repetida. L'excel·lència, llavors, no és un acte, sinó un hàbit." (Aristòtil)