The Art of Searching

A Ingenia Search hem creat, a través de l’experiència dels professionals que la integren, un model propi basat en l’excel·lència, elevant a la “categoria d’art” el nostre nivell de servei, perquè sempre busquem la màxima satisfacció de les dues parts clau de tot procés de recerca, que són el client i el candidat.

Per això definim la nostra metodologia com “The Art of Searching” i la dividim en les 6 fases següents:

Metodologia

  • Fase I – Converses i entrevistes prèvies amb el client.
  • Fase II – Elaboració d’una proposta amb la informació obtinguda en la fase anterior.
  • Fase III – Prospecció de mercat i recerca de candidats.
  • Fase IV – Valoració de candidats.
  • Fase V – Realització d’informe i presentació de candidats finalistes.
  • Fase VI – Assistència i coordinació d’entrevistes. Tancament i seguiment posterior.

SINGULARITAT DEL NOSTRE MODEL

Ingenia Search ha creat, a través de l’experiència dels seus consultors, un model propi d’actuació amb les característiques següents:

☑️ Qualitat del seu equip professional:

Tots els nostres socis uneixen a la seva experiència directiva internacional en sectors altament competitius, la seva formació superior, i uns valors comuns com Honestedat, Integritat, Servei, Confiança, i Excel·lència que formen part del nostre ADN.

☑️ Tractament unitari de cada cerca:

A cada recerca, un consultor coordina i supervisa tot el procés i actua com a únic interlocutor fins a la finalització del procés.

☑️ Compromís davant del client:

El nostre objectiu fonamental és proporcionar a el client un servei honest i eficaç. Per això, assumim un compromís que no acaba amb la contractació del candidat, sinó amb la seva integració plena.

☑️ Relació amb els candidats:

Realitzem la Recerca i Selecció dels candidats dins d’un clima de confiança, rigor, confidencialitat i ètica.

☑️ Concepció integral de qualitat:

La nostra metodologia ha estat expressament dissenyada per buscar l’excel·lència, assegurant un elevat estàndard de qualitat, tant en els mitjans utilitzats com en totes les intervencions dels nostres consultors.

GARANTIES

El nostre objectiu és aconseguir la màxima satisfacció del client i per això els nostres serveis comporten les següents garanties pels honoraris establerts:

– Repetició de el procés tantes vegades com sigui necessari fins a presentar un candidat que satisfaci al nostre client.

– Repetirem així mateix el procés quan el candidat contractat causi baixa a l’empresa durant el primer any.

"El savi no diu mai tot el que pensa, però sempre pensa tot el que diu." (Aristòtil)