Sectors

Els Socis d’Ingenia aporten experiència específica a la recerca de directius i professionals en els següents sectors:

En qualsevol cas, estem capacitats per realitzar una recerca directa amb èxit en qualsevol sector professional, encara que per a això serà “condicio sine qua non” que el client ens permeti conèixer en profunditat la seva empresa, cultura, estil de lideratge, valors i competències requerides. Això ens permetrà investigar i detectar amb eficàcia els perfils més adequats que proporcionin ”l’encaix perfecte” entre posició / candidat.

"El pessimista es queixa el vent; l'optimista espera que canviï; el líder ajusta les veles."
(John Maxwell)