Què fem

Executive Search

La nostra activitat essencial es centra en la Recerca Directa de professionals per als nostres clients en els següents àmbits:

 • Recerca i Selecció de Directius
 • Recerca i Selecció de comandaments intermedis
 • Recerca i Selecció de Personal Qualificat
 • De forma proactiva i individualitzada en cada procés, buscarem, identificarem i avaluarem als candidats més adequats per al lloc, característiques i Empresa.

 • Avaluarem l’adequació dels candidats analitzant sempre, entre d’altres, quatre punts crítics:
  • Competències requerides / Experiències aportades
  • Habilitats personals
  • Retribució / Creixement
  • Equilibri / Encaix Cultural

 • En funció de el sector d’activitat i de l’especificitat de la posició, designarem des de l’inici a al consultor més adequat i que pugui aportar més valor, experiència i coneixement al  procés, per garantir l’encaix més adequat entre client i candidat.

 • En tota Recerca Directa, analitzarem sempre en profunditat amb amb el client, el sector, l’empresa, la seva cultura, els seus valors, el seu estil de lideratge i la seva estructura, dedicant l’esforç i el temps necessaris per garantir un encaix perfecte entre client i candidat.

 • Un cop presa la decisió final per part de client i incorporat el candidat, fixarem un calendari de reunions de seguiment per facilitar l’òptima integració de la persona seleccionada.

Altres serveis:

Estudis retributius, Selecció Posicions Temporals, Dissenys d’Equips Directius, Avaluació de Directius, Plans de successió, Plans d’Expansió Internacional, Habilitats de Leadership, Transicions i reorientació de carrera, Coaching i Mentoring.

"L’èxit és anar de fracàs en fracàs sense perdre l’entusiasme." (Winston Churchill)