Indústria

Subsectors

Automoció, Aviació, Naval

Arts Gràfiques

Agroalimentària

Fabricació de maquinària i Auxiliar

Mineria i Metal·lúrgia

Siderúrgica

Química, Plàstica i de Paper

Material Elèctric i Electrònic

Vidre i Ceràmica